Praktisk
Regler for camping

Regler for midlertidige campingpladser L2013

 

Generelt for både campingvognsområder og teltområder:

 • Campingpladserne er åbne fra onsdag den 3. juli kl. 15.00 til søndag 7. juli. Camp Skytte er åben fra tirsdag den 2. juli kl. 15.00 til søndag 7. juli.
 • Der er kun indkørsel på pladsen for gæster med campingvogne, teltvogne eller autocampere. Øvrige henvises til parkeringsarealerne. Det er ikke muligt at anvende bilerne under landsstævnet, så hvis du vælger at køre ud fra pladsen, kan du først få bilen ind på pladsen i forbindelse med afrejse.
 • Parkering på kørearealer er ikke tilladt.
 • Hunde skal føres i snor og må ikke ”luftes” på pladsen.
 • Affald må ikke henkastes i campingområderne, men skal lægges i de udleverede poser/i de opstillede affaldscontainere.
 • Campingpladserne skal efterlades i opryddet stand.
 • Der er opstillet brandslukningsmateriel på pladsen. Dette er afmærket på kortene over pladsen.
 • Alle veje skal holdes fri, således at udrykningskøretøjer kan komme frem.
 • Det henstilles, at der er ro på pladsen efter kl. 24.
 • Der er kun mulighed for el-tilslutning på Camp Skytte. Tilslutningen er kun til brug for belysning og evt. kogeplade. El må ikke benyttes til opvarmning af vogne og telte.

 

Campingvognsområder

 • Campingvogne og køretøj skal opstilles i de markerede områder, i en afstand på mindst 1,5 meter til naboenheden. Hver bås er ca. 8,5m x 10m.
 • Der skal forefindes en gyldig eftersynsattest på gas-installationen i campingvognen. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler at gastest udføres hvert andet år.
 • På hver campingenhed henstilles til, at der højest er 1 stk. 11 kg gasflaske.
 • Der må kun anvendes gasgrill, der står på ben. Der må ikke benyttes kulgrill.
 • Brug af åben ild og grill mv. er kun tilladt på særligt indrettede kogepladser.

 
 

Teltområder

 • Telte skal placeres i de afmærkede områder på 500m2. Der er ingen afstandskrav mellem teltene. Hvert telt må max. være 50 m2 og der må højst sove 20 personer i hvert telt.
 • Der må ikke opstilles fællestelte, samlingstelte, festtelte eller lignende telte der ikke benyttes til overnatning.
 • Kogeapparater, grill mv. må ikke benyttes i teltområder.
 • Brug af åben ild er ikke tilladt i teltområdet, dog er rygning tilladt.
 • Brug af åben ild og grill mv. er kun tilladt på særligt indrettede kogepladser.